HVAD MED DE HJEMLØSE?

BT - - DEBAT -

Jo­hn Han­sen Kom­men­tar på bt.dk/le­der

Jeg øn­sker rig­tig me­get, at Dan­mark tog sig li­ge­så me­get og li­ge­så godt af de ud­sat­te, der be­fin­der sig her i lan­det, som vi gør af flygt­nin­ge. Ta­enk hvis ven­lig­bo­er­ne tog sig af ba­re en en­kelt hjem­løs i ste­det for en flygt­ning. Men nej, det er ik­ke in­ter­es­sant – det gør sig vel ik­ke så godt på Fa­ce­book?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.