BTs le­der ons­dag: Stram op på in­te­gra­tio­nen

BT - - DEBAT - la­es he­le le­de­ren på bt.dk/le­der

’Min far er sta­er­ke­re end din far.’ Så­dan kan det ly­de i sko­le­går­den, når børn top­pes. Og for at va­e­re ae­r­lig kan man af og til fø­le sig hen­sat til det ni­veau, når man lyt­ter til den po­li­ti­ske de­bat i Dan­mark. På Chri­sti­ans­borg og om­egn er det alt­af­gø­ren­de man­tra for ti­den: ’Min ud­la­en­din­gepo­li­tik er stram­me­re end din.’

Dansk Fol­ke­par­tis for­mand Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl og in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg (V). Fo­tos: As­ger La­de­fo­ged/STF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.