For­byd to­bak om to år

BT - - DEBAT - RYGEPOLITIK David Neil Kri­sten­sen, Kø­ben­havn S

To­bak er no­get far­ligt stads. Ho­spi­ta­ler­ne og fa­engs­ler­ne er fyldt med to­baks­ry­ge­re, og to­baks­ryg­ning ko­ster statskas­sen mil­li­ar­der.

Derfor bør to­baks­ryg­ning for­by­des, så­le­des at der ik­ke er to­baks­ryg­ning om 2 år.

Sund­heds­sty­rel­sen har i ju­ni skre­vet et no­tat, der fo­re­slår ud­fas­ning af to­bak ind til 2030. Det vil si­ge at vi skal ven­te i 14 år på en ud­fas­ning. Sund­heds­sty­rel­sen fo­re­slår hø­je­re pri­ser og bed­re op­lys­ning. Det vil for­modent­lig blot be­ty­de, at to­baks­ry­ger­ne vil smug­le to­bak.

Det, der skal til, er, at man for­by­der to­bak to­talt.

Men det vil vo­res elen­di­ge po­li­ti­ke­re ik­ke. Po­li­ti­ker­ne i Dan­mark øn­sker kun magt og pen­ge. Po­li­ti­ker­ne er li­geg­la­de med bor­ger­ne og de­res ve og vel. Po­li­ti­ker­ne er vel­ha­ven­de pla­tug­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.