Østrig Mar­cel Kol­ler

BT - - EM I FRANKRIG 2016 -

tra­e­ner si­den ok­to­ber 2011

EM-kval: Tab­te ik­ke i kva­len. Vandt grup­pen for­an Sve­ri­ge og Rusland.

EM 2016: En uaf­gjort, to ne­der­lag. Ude ef­ter grup­pe­spil. Frem­tid: Kon­trakt til VM 2018.

PPs be­døm­mel­se: Har skuf­fet spil­le­ma­es­sigt i for­hold til kva­li­fi­ka­tio­nen. Vi må se på ma­te­ri­a­let og si­ge, at kva­li­fi­ka­tio­nen var over ni­veau. De­res san­de ni­veau vi­ste sig un­der EM. Kan fort­sa­et­te ba­re på grund af kva­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.