Nor­dir­land Mi­cha­el O’Neill

BT - - EM I FRANKRIG 2016 -

tra­e­ner si­den de­cem­ber 2011 EM-kval: Kva­li­fi­ce­ret til slut­run­de for før­ste gang. EM 2016: En sejr, tre ne­der­lag. Ude ef­ter 1/8-fi­na­ler­ne. Frem­tid: Kon­trakt til 2020

PPs be­døm­mel­se: Får et mi­nus for ik­ke at spil­le Will Grigg. Kva­li­fi­ka­tio­nen var hi­sto­risk. Hum­per lidt vi­de­re, men med de­res for­ud­sa­et­nin­ger er det fan­ta­stisk, hvad de le­ve­re­de i Frank­rig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.