Al­ba­ni­en Gi­an­ni De Bi­a­si

BT - - EM I FRANKRIG 2016 -

tra­e­ner si­den de­cem­ber 2011 EM-kval: Før­te Al­ba­ni­en til sin før­ste slut­run­de no­gen­sin­de. EM 2016: En sejr, to ne­der­lTaiglp.Uag­di­e­ne­aft­li­nej­re­grup­pe­spil. Frem­tid: Har sagt, han vil stå i spid­sen for Al­ba­ni­en frem til VM 2018

PPs be­døm­mel­se: Har gi­vet Al­ba­ni­en et to­talt løft med et me­get in­korpo­re­ret spil­lestil. Der er en sti­gen­de kur­ve. De Bi­a­si kan fort­sa­et­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.