Ita­li­en An­to­nio Con­te

BT - - EM I FRANKRIG 2016 -

tra­e­ner si­den au­gust 2014

EM-kval: Tab­te ik­ke og vandt grup­pen for­an Kro­a­tien og Nor­ge

EM 2016: Vun­det tre, tabt en. Kvart­fi­na­le mod Tys­kland. Frem­tid: Tra­e­ner Chel­sea i na­e­ste sa­e­son.

PPs be­døm­mel­se: Har le­ve­ret over ev­ne på det må­ske bedst tra­e­ne­de hold. Su­per klart kon­cept. Ta­ger til vi­de­re til Chel­sea.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.