Island Lars La­ger­bäck

BT - - EM I FRANKRIG 2016 -

tra­e­ner si­den ok­to­ber 2011 EM-kval: Kva­li­fi­ce­ret til slut­run­de for før­ste gang EM 2016: To sej­re, to uaf­gjor­te. Kvart­fi­na­le mod Frank­rig. Frem­tid: As­si­sten­ten Hei­mir Hal­l­gríms­son over­ta­get sa­e­det ef­ter EM.

PPs be­døm­mel­se: Det er su­per klart kon­cept og en suc­ces, der langt hen af vej­en må til­skri­ves Lars La­ger­bäck. Jeg er ik­ke sik­ker på Hal­l­grim­son hav­de gjort det uden Lars, men om­vendt er jeg sik­ker på.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.