Tys­kland Jo­a­chim Löw

BT - - EM I FRANKRIG 2016 -

tra­e­ner si­den juli 2006 EM-kval: Vandt sin grup­pe for­an Po­len og Ir­land EM 2016: Tre sej­re, en uaf­gjort. Kvart­fi­na­le mod Ita­li­en. Frem­tid: Kon­trakt til VM 2018

NFCs be­døm­mel­se: Man fy­rer ik­ke en ver­dens­me­ster. Jeg sy­nes, det spil­le­ma­es­sigt ser for­nuf­tigt og sy­ste­ma­tisk ud. Når man er ver­dens­me­ster, be­stem­mer man selv sin frem­tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.