Wa­les Chris Co­le­man

BT - - EM I FRANKRIG 2016 -

tra­e­ner si­den ja­nu­ar 2012 EM-kval: Kva­li­fi­ce­ret til slut­run­de for før­ste gang. EM 2016: Fi­re sej­re, et ne­der­lag. I se­mi­fi­na­ler­ne. Frem­tid: Kon­trakt til VM 2018

PPs be­døm­mel­se: Sam­men med Island er det den stør­ste over­ra­skel­se. Han har ta­ck­let alt bril­lant. Han fort­sa­et­ter selv­føl­ge­lig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.