Brø­let

KURT LASSEN

BT - - NYHEDER -

Guld­dren­ge

Dan­ske ho­ck­ey­spil­le­re i NHL sco­rer gi­gant kon­trak­ter på klubs­kif­ter. Frans Ni­el­sen (t.v.), Fre­de­rik An­der­sen, Mik­kel Bød­ker har nu al­le om­kring 30 mio. kr. i årsløn. Flot­te be­drif­ter.

Fast­net

Fast­net­te­le­fo­ni er i frit fald, men te­le­sel­ska­ber­ne sa­et­ter pri­sen op for at kom­pen­se­re. Ik­ke mindst ae­l­dre sva­er­ger til en sik­ker linje. Spring ud i det. Gå mo­bil el­ler IPvej­en. El­ler bliv snydt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.