DMI: Våd uge i sig­te – og et lil­le lys­punkt

BT - - NYHEDER -

De sid­ste ga­e­ster på årets Roskil­de Festival fik sig en or­dent­lig skyl­le på vej hjem, og de var ik­ke de ene­ste, der i går måt­te fin­de regntø­jet frem.

Det har va­e­ret vå­dt fle­re ste­der i lan­det, her­un­der i Vi­borg-om­rå­det, hvor der faldt over 15 mil­li­me­ter regn i for­mid­dags. Og desva­er­re er der ik­ke ud­sigt til strå­len­de som­mer­vejr i de kom­men­de da­ge, ly­der den ned­slå­en­de mel­ding fra DMI’s vagt­ha­ven­de Mo­gens Røn­ne­ba­ek. Tva­er­ti­mod kan vi se frem til klas­sisk dansk som­mer med usta­digt vejr, svin­gen­de tem­pe­ra­tu­rer og fle­re kraf­ti­ge regn­by­ger.

»Der bli­ver ik­ke ta­le om sky­brud, men vi får en del regn man­dag og tirs­dag, sa­er­ligt i den syd­li­ge del af lan­det, hvor der godt kan kom­me 10-15 mil­li­me­ter,« si­ger Mo­gens Røn­ne­ba­ek til BT. På den la­en­ge­re ba­ne skal vi hel­ler ik­ke reg­ne med et som­mer­høj­tryk, til­fø­jer han. Lidt bed­re ser det dog ud, når vi na­er­mer os na­e­ste we­e­kend. »Hen mod søn­dag ser det ud til, at der kom­mer lidt me­re som­mer­ligt vejr med tem­pe­ra­tu­rer op mod de 20 gra­der. Men der er ik­ke no­get høj­tryk på vej,« si­ger Mo­gens Røn­ne­ba­ek.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.