’Jeg er for knust’

BT - - NYHEDER -

ta­ling og se sin yng­ste søn på ni bli­ve tvangs­fjer­net fra hjem­met.

I mor­gen be­gyn­der rets­sa­gen mod ham, po­li­ti­et an­ser som hen­des ka­e­re­stes drabs­mand. Selv skal hun vid­ne ons­dag.

DE MISTAENKTE En 22-årig mand fra Sorø-eg­nen er til­talt for at ha­ve skudt og dra­ebt Jan Lind­skov og Sø­ren Ert­mann med i alt seks skud fra en 9 mm pi­stol på et tids­punkt mel­lem klokken 3.04 og 4.14 12. sep­tem­ber sid­ste år Han er der­u­d­over til­talt for at sa­et­te ild til den Mer­ce­des Benz, som de dra­eb­te sad i, og af sam­me grund til­talt for usøm­me­lig be­hand­ling af lig Hans 19-åri­ge kam­me­rat fra sam­me egn er li­ge­le­des til­talt for brandstif­tel­se, usøm­me­lig be­hand­ling af lig. men ik­ke for drab. Beg­ge er til­talt for at ha­ve stjå­let bil­nøg­ler­ne fra Jan Lind­skov og for der­ef­ter at ha­ve låst sig ind i hans hjem ef­ter dra­be­ne i et for­søg på »at stja­e­le kon­tan­ter el­ler nako­ti­ka«, hvil­ket mis­lyk­ke­des, da de blev over­ra­sket af en be­bo­er Beg­ge na­eg­ter sig skyl­di­ge i sa­gen, der be­gyn­der ved Ret­ten i Na­est­ved i mor­gen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.