Tro­pe­nat ram­mer Nord­nor­ge

BT - - NYHEDER -

Tro­pe­na­et­ter­ne har ramt det nord­lig­ste Nor­ge us­a­ed­van­lig tid­ligt i år, op­ly­ser det me­te­o­r­o­lo­gi­ske in­sti­tut i lan­det.

Nat­ten til søn­dag var den før­ste nat i år med en tem­pe­ra­tur over 20 gra­der cel­si­us i Fin­n­mark.

En tro­pe­nat de­fi­ne­res ved, at tem­pe­ra­tu­ren ik­ke går un­der 20 gra­der i lø­bet af et døgn. Iføl­ge vej­r­si­den Ver og Vind er det den tid­lig­ste tro­pe­nat i Fin­n­mark i 12 år.

Det lu­ne vejr er må­lt bå­de ved Mak­k­aur fyr i Øst-Fin­n­mark og ved Nu­vs­våg i Lop­pa i Vest-Fin­n­mark.

Søn­dag mor­gen blev der iføl­ge avi­sen Nord­lys må­lt 23 gra­der i ØstFin­n­mark.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.