Man­den bag ’The De­er Hun­ter’ er død

BT - - NYHEDER -

Den ame­ri­kan­ske fil­min­struk­tør Michael Ci­mi­no blev 77 år.

Michael Ci­mi­no var om­gi­vet af kon­tro­ver­ser, og det gik og­så i en pe­ri­o­de ud over an­se­el­sen af ’The De­er Hun­ter’. Ci­mi­no gav i en ra­ek­ke in­ter­view ind­tryk af, at fil­men var ba­se­ret på hans eg­ne op­le­vel­ser i Viet­nam.

Den ver­sion blev dog mod­sagt af man­ge, der på­stod, at Ci­mi­no al­drig hav­de va­e­ret i Viet­nam og kun hav­de va­e­ret i re­ser­ven i seks må­ne­der.

På den må­de ba­lan­ce­re­de Ci­mi­no of­te på kan­ten af sand­he­den. Blandt an­det blev han kendt for at op­gi­ve for­skel­li­ge fød­selsår, der va­ri­e­re­de fra 1939 til 1952.

I si­ne se­ne­re år for­søg­te Ci­mi­no at hol­de lav pro­fil. Han gen­nem­gik en ra­ek­ke pla­sti­ko­pe­ra­tio­ner, der aen­dre­de hans ud­se­en­de i en så­dan grad, at han var sva­er at ken­de, skri­ver Va­ri­e­ty. /ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.