Ja, fle­re børn vil gå sult­ne i seng

BT - - DEBAT -

LIS­BETH ZORNIG AN­DER­SEN

til at op­le­ve man­ge fa­mi­li­er, der re­elt kun har råd til et el­ler to må­l­ti­der om da­gen. Og vi kom­mer til at op­le­ve børn, der bli­ver nødt til at va­e­re med til at lø­se pro­ble­met og ar­bej­de for at skaf­fe pen­ge til fa­mi­li­en. Pen­ge til mad, tøj og hus­le­je. Vi kom­mer til at se voks­ne og børn, der går sult­ne i seng. Vi kom­mer til at se børn, der tig­ger på ga­den. Og vi kom­mer til at se børn, der stja­e­ler m eget me­re i bu­tik­ker­ne – ik­ke slik, som det of­te er til­fa­el­det i dag, men mad.

VI KOM­MER I

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.