’Så­dan får du Ole He

BT - - SUMMER -

Pes­si­mi­sten og tv-pro­du­ce­ren Ole Jun­ck­er ta­ger Ole Hen­rik­sen un­der ar­men og be­sø­ger en lang ra­ek­ke vi­den­skabs­folk, der skal gi­ve ham sva­ret på, hvor­dan han på to må­ne­der kan få en hjer­ne, der er li­ge­så po­si­tiv som Ole Hen­rik­sens.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.