Den for­had­te stjer­ne

BT - - NYHEDER -

MIS­FOR­STÅ­ET I 2013 stem­te la­e­ser­ne af ma­ga­si­net Star på Gwy­neth Pal­trow som den mest for­had­te per­son i Hol­lywood. I dag - tre år se­ne­re - ta­ler den 43-åri­ge sku­e­spil­ler nu ud om den tvivls­om­me og me­get lidt flat­te­ren­de kåring i et in­ter­view med BBC.

»Først ta­enk­te jeg: Er jeg vir­ke­lig den mest for­had­te be­rømt­hed me­re end Chris Brown? Hvad har jeg gjort?,« spør­ger Pal­trow, der sam­men­lig­ner sig selv med skan­da­le­rap­pe­ren, som har en volds­dom for at ha­ve slå­et eks­ka­e­re­sten Ri­han­na.

»Det ene­ste, jeg kan gø­re, er at va­e­re mit san­de jeg. Men jeg tror, der er ting om­kring mig, som får folk til at dra­ge for­ha­ste­de kon­klu­sio­ner,« vur­de­rer den Oscar-vin­den­de film­stjer­ne.

Som dat­ter af sku­e­spil­le­ren Blyt­he Dan­ner og pro­du­ce­ren Bru­ce Pal­trow har hun ind­tryk­ket af, at an­dre me­ner, hun har få­et alt ser­ve­ret. Men det er langt­fra sand­he­den, si­ger hun.

»Folk tror, jeg er op­vok­set vel­ha­ven­de og med en sølv­ske i mun­den, og det ska­ber vre­de. Jeg har haft en idyl­lisk op­va­ekst, men jeg har al­drig få­et no­get fora­e­ren­de,« fast­slår sku­e­spil­le­ren.

»Min far sag­de al­tid, at jeg skul­le kun­ne kla­re mig selv. Han har al­drig be­talt min hus­le­je el­ler gi­vet mig no­get til­skud. Den idé om, at jeg er for­ka­e­let, el­ler ik­ke har knok­let for det, jeg har op­nå­et, er helt for­kert,« me­ner hun.

La­e­ser­ne af Star Ma­ga­zi­ne stem­te i 2013 ’Twi­light’-sku­e­spil­le­ren Kri­sten Stewart ind på an­den­plad­sen, mens tred­je­plad­sen gik til san­ge­r­in­den Jen­ni­fer Lopez. Før­na­evn­te Chris Brown ind­t­og i øv­rigt li­stens 20.plads. Pal­trow fik sit helt sto­re gen­nem­brud i thril­le­ren ’Se­ven’ fra 1995, vandt en Oscar for ’Sha­kespea­re in Love’ i 1999 og har si­den hit­tet i ’Iron Man’fil­me­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.