DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Selv om de fle­stes be­vå­gen­hed i dis­se da­ge er på EM i fod­bold, så er Su­per­liga-star­ten blot 11 da­ge va­ek. Her er et af de mest po­pu­la­e­re spil top­sco­rer­spil­let, og her er det lidt over­ra­sken­de ik­ke en af top­hol­de­nes an­gri­be­re, der er fa­vo­rit til den ti­tel.

Dan­ske Spil pe­ger i ste­det i ret­ning af Aar­hus, hvor Mor­ten Dun­can Ras­mus­sen nem­lig står øverst på li­sten i blot seks gan­ge pen­ge­ne som top­sco­rer ef­ter de 36 run­der.

Li­ge ef­ter føl­ger FCK-an­gri­be­ren Fe­de­ri­co San­tan­der til od­ds 7,00, mens fa­vo­rit­fel­tet fa­er­dig­gø­res af Mar­tin Pu­sic fra FC Midtjyl­land samt Anders K. Ja­cob­sen fra OB, som beg­ge og­så er at fin­de i un­der 10 gan­ge pen­ge­ne.

Er man lidt de lidt hø­je­re od­ds, er der 100 gan­ge pen­ge­ne på spil­le­re som Kim Aa­bech, David Boysen, Jo­nas Kam­per, Si­mon Kroon, Jos­hua Jo­hn og Dan­ny Ol­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.