3,20

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Strøms­god­set har godt nok va­e­ret me­get sta­er­ke på eget gra­es, men al­li­ge­vel gi­ver det ik­ke me­get me­ning, at de er så sto­re fa­vo­rit­ter i den­ne kamp. Sa­gen er nem­lig den, at de er hårdt ramt af ka­ran­ta­e­ner. Fran­ci­sco Ju­ni­or, Tom­my Høiland og Mo­ham­med Abu er nem­lig ude på den kon­to, og ove­ni har man yder­li­ge­re et par stam­spil­le­re tvivls­om­me. Aa­les­und har ik­ke tabt de tre se­ne­ste kam­pe og kan va­el­ge fra sta­er­ke­st mu­li­ge trup mi­nus Jo­hn Ar­ne Ri­i­se, der er stop­pet kar­ri­e­ren. På den bag­grund er det sva­ert at se, at Strøms­god­set skal va­e­re så kla­re fa­vo­rit­ter.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.