Kun få rus­se­re til OL i at­le­tik

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Kun et få­tal af rus­si­ske at­le­ti­ku­dø­ve­re vil få mu­lig­hed for at del­ta­ge ved som­me­rens OL i Rio de Ja­neiro. Det vur­de­rer Ale­xan­dra Bril­li­an­tova fra den rus­si­ske olym­pi­ske ko­mités juri­di­ske af­de­ling over for det rus­si­ske nyheds­bu­reau Tass. »Iføl­ge de nu­va­e­ren­de kri­te­ri­er fra IAAF (det in­ter­na­tio­na­le at­le­tik­for­bund) fra 17. ju­ni vil kun to rus­si­ske at­le­ti­ku­dø­ve­re ha­ve mu­lig­hed for at del­ta­ge ved OL i Rio. IAAF vil nu over­ve­je an­søg­nin­ger­ne fra vo­res at­le­ter,« si­ger Ale­xan­dra Bril­li­an­tova. Hun hen­vi­ser til, at IAAF har mod­ta­get 80 an­søg­nin­ger fra rus­se­re, som vil er­kla­e­res re­ne og ha­ve lov til at stil­le op i Rio. Ruslands at­le­ti­ku­dø­ve­re har va­e­ret ude­luk­ket fra al­le in­ter­na­tio­na­le at­le­tik­kon­kur­ren­cer si­den novem­ber 2015 ef­ter af­slø­rin­gen af stats­støt­tet do­ping i rus­sisk at­le­tik.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.