På da­te med Drew

BT - - TV -

Drew Bar­ry­mo­re og Adam Sand­ler de­mon­stre­re­de al­le­re­de i ”The Wed­ding Sin­ger” fra 1998, at de har en helt sa­er­lig ke­mi. Og i ”50 First Da­tes” er der mu­lig­hed for at op­le­ve den char­me­ren­de duo i end­nu en ve­l­o­p­lagt ro­man­tisk ko­me­die. Her spil­ler Sand­ler ung­kar­len og ma­ri­ne­bi­o­lo­gen Hen­ry Ro­th, der le­ver her­rens gla­de da­ge på Hawaii. Han bru­ger sin fri­tid på at ned­la­eg­ge kvin­de­li­ge turi­ster og er på kon­stant ud­kig ef­ter en fe­ri­ero­man­ce. Det er et sorg­løst liv uden an­svar og for­plig­tel­ser … ind­til han en dag mø­der Lu­cy (Drew Bar­ry­mo­re) på en frokostcafé! På trods af hans re­gel om ik­ke at la­eg­ge an på lo­ka­le pi­ger, char­me­rer han hen­de med hi­sto­ri­er om vaf­ler og sø­dyr, men da de tra­ef­fer hin­an­den den føl­gen­de dag, op­fø­rer Lu­cy sig, som om hun ik­ke ken­der ham. Sand­he­den er, at Lu­cy ef­ter en ulyk­ke er ef­ter­ladt uden kort­tids­hukom­mel­se, hvor­for hun kan ik­ke hu­ske en ene­ste ting fra da­gen før. Hen­ry er fortabt, fortviv­let og fo­rel­sket, og sa­et­ter al­le kra­ef­ter til for at vin­de hen­des hjer­te på ny, og på ny, og på ny ... (TV3)

Fo­to: Vi­a­sat

Lu­cy (Drew Bar­ry­mo­re) og Hen­ry (Adam Sand­ler) har et na­e­sten umu­ligt ka­er­lig­heds­for­hold, for hun har slå­et ho­ve­d­et og kan ik­ke hu­ske no­get fra dag til dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.