Kom­mu­ner­nes an­svar

BT - - NYHEDER -

AE­l­dre skal ha­ve den hja­elp, de har brug for - men det er kom­mu­ner­nes op­ga­ve at le­ve­re den. Så­dan ly­der det fra Ven­stres ae­l­dre­ord­fø­rer Ja­ne Heit­mann, der ik­ke vil ud­ta­le sig om ek­semp­let Else Bu­chwald, som i dag står frem i BT.

Al­le er eni­ge om, at ny tek­no­lo­gi og det at fle­re er i stand til at kla­re sig selv er med­vir­ken­de til, at tal­le­ne fal­der. Men der er er og­så kom­met fle­re ae­l­dre, og det her er - me­ner AE­l­dre Sa­gen - et ud­tryk for, at vi­si­ta­tio­nen er ble­vet for stram, og at der er bor­ge­re, som ik­ke får den hja­elp de bur­de. Er det godt nok?

»Kom­mu­ner­ne skal til­by­de den hja­elp, som de ae­l­dre har brug for. Før nytår frem­lag­de mi­ni­ste­ri­et en un­der­sø­gel­se, der vi­ste, at ho­ved­par­ten af dem, der mod­ta­ger hjem­me­hja­elp, er til­fred­se el­ler me­get til­fred­se med den hja­elp, de får. Men når det er sagt, så er det klart, at kom­mu­ner­ne skal til­by­de den hja­elp, der er brug for,« si­ger Ja­ne Heit­mann, der na­ev­ner den så­kald­te ‘va­er­dig­heds-mil­li­ard’ som mu­lig fi­nan­si­e­rings­kil­de, hvis der mang­ler pen­ge i kom­mu­ne-kas­ser­ne. Det har ik­ke va­e­ret mu­ligt at få en kom­men­tar fra ae­l­dre­mi­ni­ster Sop­hie Løh­de (V).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.