Irak hen­ret­ter fem ef­ter ter­r­or­an­greb

BT - - NYHEDER -

Myn­dig­he­der­ne i Irak hen­ret­te­de fem men­ne­sker i går mor­ges, da­gen ef­ter at et blo­digt an­greb ko­ste­de mindst 213 men­ne­sker li­vet i ho­ved­sta­den, Bag­dad.

De fem hen­ret­te­de hav­de til­sy­ne­la­den­de ik­ke til­knyt­ning til an­gre­bet. Men det iraki­ske ju­stits­mi­ni­ste­ri­um skri­ver i en med­del­el­se, at de ef­ter­lad­te ef­ter bom­be­an­gre­bet skal vi­de, »at de­res brød­re i ju­stits­mi­ni­ste­ri­et fort­sat gi­ver ret­fa­er­di­ge straf­fe til de, hvis ha­en­der er sta­en­ket af ira­ker­nes blod«.

Det er ik­ke op­lyst, hvad de fem hen­ret­te­de var dømt til dø­den for.

Bom­be­an­gre­bet nat­ten til søn­dag i Bag­dad har ko­stet mindst 213 men­ne­sker li­vet, men dødstal­let kan sti­ge, idet fle­re of­re me­nes at va­e­re be­gra­vet un­der mur­brok­ker­ne. Der­med er der ta­le om et af de dø­de­lig­ste en­kel­tan­greb i Irak til da­to.

Iraks pre­mi­er­mi­ni­ster Hai­der al-Aba­di har er­kla­e­ret tre da­ges lan­desorg i Irak ef­ter det vold­som­me an­greb. Han har lo­vet at straf­fe ger­nings­ma­en­de­ne og fo­re­ta­ge aen­drin­ger i sik­ker­heds­ind­sat­sen i den iraki­ske ho­ved­stad.

Is­la­misk Stat har på­ta­get sig skyl­den for for­bry­del­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.