Tre ty­per gril­lkul/bri­ket­ter

BT - - NYHEDER -

Al­min­de­li­ge gril­lkul Er ty­pisk la­vet af løv­trae og pro­du­ce­res ved at var­me trae op uden ilt. De bra­en­der hur­ti­ge­re end bri­ket­ter og er der­for hur­ti­ge­re klar, men mi­ster og­så var­men hur­ti­ge­re.

Tra­e­kuls­bri­ket­ter Frem­stil­les ved at pres­se pul­ve­ri­se­ret tra­e­kul, hvor­ef­ter de til­sa­et­tes et bin­dings­mid­del. Hol­der var­me i cir­ka tre ti­mer.

Kokos­bri­ket­ter Frem­stil­les af for­kul­le­de kokos­skal­ler og bin­dings­mid­del. Bri­ket­ter­ne af­gi­ver me­re aske end tra­e­kuls­bri­ket­ter­ne – til gen­ga­eld hol­der de lidt la­en­ge­re. Hol­der var­me i cir­ka fi­re ti­mer.

Sten­kuls­bri­ket­ter Hen­tes op fra jor­den og er den mindst brug­te bri­ket­ty­pe. Men skal du gril­le no­get, der skal ha­ve rig­tig lang tid – el­ler hvis du skal gril­le til man­ge men­ne­sker over fle­re ti­mer – er kul­le­ne go­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.