Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

Ida Auken Ansvars­løst på et helt nyt ni­veau. Bo­ris Jo­hn­son og Ni­gel Fa­ra­ge, der har ka­stet de­res land ud i en dyb kri­se, som in­gen plan hav­de for Bre­xit, og som har få­et en hel ge­ne­ra­tion af un­ge til at fryg­te for de­res frem­tid, lø­ber af plad­sen, når det be­gyn­der at bli­ve hedt

Er­hvervsord­fø­rer (R), på Fa­ce­book

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.