Salg af el­bi­ler er i frit fald

BT - - NYHEDER -

Si­den ind­førs­len af nye af­gif­ter for el­bi­ler er sal­get fal­det vold­somt. Den ten­dens fort­sat­te i ju­ni, vi­ser tal fra De Dan­ske Bi­lim­por­tø­rer.

I ju­ni faldt sal­get af el­bi­ler med to tred­je­de­le, og det sam­le­de fald i årets før­ste syv må­ne­der er på mar­kan­te 77 pro­cent. Det sva­rer til 245 solg­te el­bi­ler mod 1.068 i sam­me pe­ri­o­de i 2015.

Tid­li­ge­re var der en total af­gifts­fri­ta­gel­se for el­bi­ler, og det nød kø­be­re af de helt dy­re så­kald­te pre­mi­um­bi­ler godt af.

Sal­get af de dy­re el­bi­ler, der ho­ved­sa­ge­ligt da­ek­ker over Teslas mo­del­ler (fo­to), er da og­så den klas­se, der har få­et de drø­je­ste hug. I år til da­to er der solgt 47 bi­ler i pre­mi­um­klas­sen mod 529 i sam­me pe­ri­o­de sid­ste år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.