Net­to ven­der ryg­gen til Stor­bri­tan­ni­en

BT - - NYHEDER -

Dansk Su­per­mar­keds idé om at vin­de eng­la­en­der­nes hjer­ter via Net­to-bu­tik­ker er lagt i gra­ven, med­del­te sel­ska­bet i går.

»Vi er re­la­tivt fir­kan­te­de med de krav, vi stil­ler til de in­ve­ste­rin­ger, vi fo­re­ta­ger. De skal va­e­re ren­tab­le, el­ler og­så skal de bli­ve det in­den for en over­sku­e­lig pe­ri­o­de,« si­ger pres­se­chef hos Dansk Su­per­mar­ked, Mads Gran.

Su­per­mar­kedska­e­den, der ejer Net­to, Føtex, Bil­ka og Sal­ling, har 16 bu­tik­ker i Stor­bri­tan­ni­en, som al­le er åb­net si­den 2014.

På et tids­punkt hav­de ka­e­den 200 bu­tik­ker i Stor­bri­tan­ni­en.

Sam­let har Dansk Su­per­mar­ked over 1.400 bu­tik­ker for­delt på Dan­mark, Tys­kland, Sve­ri­ge og Po­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.