Ki­ne­se­re gla­e­der svi­ne­pro­du­cen­ter

BT - - NYHEDER -

Ruslands em­b­ar­go mod eu­ro­pa­ei­ske va­rer og en stig­ning i pro­duk­tio­nen af svin har la­en­ge lig­get som et åg over den dan­ske svi­ne­bran­che. Men nu har en mar­kant stig­ning i ef­ter­spørgs­len i Ki­na bragt godt nyt for pro­du­cen­ter­ne.

Ki­ne­ser­ne spi­ser sto­re ma­eng­der svin, og et fald i den lo­ka­le pro­duk­tion har skabt ef­ter­spørgsel ef­ter uden­land­ske af slagsen.

»Det har vir­ke­lig ta­get fart i lø­bet af for­som­me­ren, hvor eks­por­ten til Ki­na er ste­get mar­kant,« si­ger Sø­ren Ting­gaard, vi­ce­di­rek­tør med an­svar for eks­port hos Da­nish Crown.

Han forta­el­ler, at pri­ser­ne er ste­get fra om­kring ot­te kro­ner per kg til ’no­get over’ 10 kro­ner per kg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.