Vred Os­bour­ne for­fulg­te bi­list

BT - - TV / RADIO -

Re­a­li­ty­per­son­lig­he­den og tal­ks­howva­er­ten Sha­ron Os­bour­ne kun­ne for ny­lig ik­ke hol­de sin­det i ro, da hun mød­te ae­g­te vejv­re­de på sin kø­re­tur.

Det skri­ver Tor­on­to Sun, ef­ter at tv-va­er­ten for­le­den de­bat­te­re­de fa­eno­me­net vejv­re­de, der på en­gelsk er kendt som ’ro­ad ra­ge’, i sit tal­ks­how, hvor hun og­så del­te ud af si­ne eg­ne er­fa­rin­ger.

Her for­tal­te 63-åri­ge Sha­ron Os­bour­ne, hvor­dan hun un­der en kø­re­tur for ny­lig for­søg­te at skif­te ba­ne, da en mand, som for­søg­te at kom­me for­an ken­dis­sen, sig­na­le­re­de seksu­el­le ge­sti­ku­la­tio­ner til hen­de. Det gjor­de hen­de så vred og op­re­vet, at hun be­slut­te­de sig for at føl­ge ef­ter ham.

Mi­nut­ter ef­ter gik det dog op for stjer­nen, at si­tu­a­tio­nen var al­vor, da hun end­te med at hol­de bag den vre­de bi­list ved et rødt lys.

»Han steg ud af sin bil, og han bred­te sig ud for­an min bil. Det var fa­bel­ag­tigt,« be­ret­te­de Sha­ron Os­bour­ne, som hånd­te­re­de si­tu­a­tio­nen ved at sa­et­te si­ne vin­du­es­vi­ske­re og sprink­ler­va­e­ske til.

For ny­lig kom det frem i fle­re ame­ri­kan­ske me­di­er, at Sha­ron Os­bour­ne og Bla­ck Sab­bath-front­fi­gu­ren Ozzy Os­bour­ne er flyt­tet fra hin­an­den ef­ter 33 års ae­g­te­skab. Par­ret har sam­men tre børn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.