Frank­rig er bedst ved EM

BT - - EM I FRANKRIG 2016 -

Før de kom­men­de se­mi­fi­na­ler har de fran­ske va­er­ter va­e­ret den hidtil bedste na­tion ved EM.

Di­di­er Des­champs’ mand­skab top­per de fle­ste sta­ti­stik­ker på et tids­punkt, hvor tur­ne­rin­gen for al­vor går ind i sin af­gø­ren­de fa­se med to se­mi­fi­na­le­brag mel­lem Frank­rig og Tys­kland samt Portu­gal og Wa­les. I fem kam­pe har fransk­ma­en­de­ne ef­ter søn­da­gens 5-2-af­klaps­ning af Island vun­det fi­re kam­pe og spil­let en en­kelt uaf­gjort. Det vil sva­re til, at va­er­ter­ne har få­et 13 ud af 15 mu­li­ge po­int.

Bru­ger man sam­me po­in­tud­reg­ning, så har Wa­les va­e­ret na­est­bedst med 12 po­int, Tys­kland har op­tjent 11 po­int, mens Portu­gal føl­ger ef­ter med blot syv po­int. Wa­les er den ene­ste se­mi­fi­na­list, der har prø­vet at ta­be i Frank­rig.

Frank­rig har og­så va­e­ret det mest må­l­far­li­ge mand­skab med 11 scor­in­ger ef­ter­fulgt af over­ra­skel­sen Wa­les med ti mål. Ty­sker­ne er til gen­ga­eld go­de til at hol­de fast i bol­den med en bold­be­sid­del­se på 63 pro­cent. Jo­a­chim Löws ty­ske mand­skab har ge­ne­relt va­e­re go­de med bol­den med i alt 3.383 pas­nin­ger og en suc­ces­ra­te på 90,5 pro­cent.

Bol­den kø­rer isa­er gen­nem Re­al Madrid-spil­le­ren To­ni Kroos, der har haft 557 af­le­ve­rin­ger i lø­bet af tur­ne­rin­gen. 522 af dem har va­e­ret go­de. In­gen an­dre EM-spil­le­re har haft me­re end 400 pas­nin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.