1,75

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det før­ste op­gør mel­lem de to hold var lidt af en ør­ken­van­dring med blot fi­re skud in­den­for ram­men og det er sva­ert at se, hvor­for det skal eks­plo­de­re i re­tur­kam­pen. FC San­ta Co­lo­ma er ik­ke så rin­ge end­da og har til­med den tid­li­ge­re VM-fi­na­list Jo­an Cap­de­vila i trup­pen, mens Alas­hkert for de­res del har mi­stet man­ge spil­le­re i som­mer­pau­sen og spil­le­de me­get us­am­men­ha­en­gen­de i den før­ste kamp. Der­til kom­mer, at det ar­men­ske mand­skab vil va­e­re op­ma­er­k­som­me på ik­ke at få mål imod sig, så her skal der va­e­re fin va­er­di i mak­si­malt to scor­in­ger.

Od­dset er fun­det hos Par­tyBets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.