1 ,85

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Bos­ni­ske Siroki Bri­jeg do­mi­ne­re­de stort i den før­ste kamp og ram­te blandt an­det stol­pen to gan­ge, men måt­te al­li­ge­vel nø­jes med 1-1. Der­med skal de ud og an­gri­be i den­ne kamp, da en kamp uden mål fra de­res si­de er lig med far­vel til tur­ne­rin­gen, og de bør da og­så kun­ne kna­ek­ke mal­te­si­ske Bir­kir­ka­ra på trods af ude­ba­ne. Bir­kir­ka­ra er blot det tred­je­bed­ste hold på fe­ri­eø­en, og selv om de sid­ste år sen­sa­tio­nelt slog West Ham - men dog røg ud på straf­fes­park - vir­ker de som en dår­li­ge­re ud­ga­ve i den­ne sa­e­son. Der­for prø­ves et spil på ga­ester­ne.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.