2,10

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Trods mas­siv do­mi­nans i den før­ste kamp i Wa­les, for­må­e­de TNS kun at vin­de med 2-1 over Tre Pen­ne, og det bør åb­ne for et gan­ske fint spil på re­tur­kam­pen. TNS er mindst et par klas­ser over Tre Pen­ne, men for­di de vandt den før­ste kamp så kne­bent, er de nødt til at ta­ge den­ne re­tur­kamp se­ri­øst. Det er kun sket i fem af de se­ne­ste 16 re­tur­kam­pe for San Ma­ri­no-hold, at de har sco­ret i re­tur­kam­pen, og det har ty­pisk va­e­ret i kam­pe, hvor det he­le har va­e­ret af­gjort ef­ter den før­ste kamp, så et fo­ku­se­ret TNS-hold bør kun­ne for­la­de ba­nen uden Tre Pen­ne har sco­ret.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.