Eg­gert er tvivl­s­om til OL

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Hånd­bold­lands­hol­dets ven­stre­fløj, An­ders Eg­gert, dø­jer med en ska­de i la­eg­gen godt en må­ned før som­me­rens OL i Rio.

Der­for har den ru­ti­ne­re­de Flens­burg-spil­ler meldt af­bud, når lands­hol­det ind­le­der for­be­re­del­ser­ne til OL.

34-åri­ge Eg­gert reg­ner dog med at bli­ve klar til som­me­rens sto­re sports­be­gi­ven­hed, hvis land­stra­e­ner Gud­mun­dur Gud­munds­son vil gø­re brug af ham.

»Jeg har for­søgt at pas­se på, men jeg har jo tra­e­net hårdt for at va­e­re klar til sam­lin­gen, og så op­stod den­ne ska­de, som nu kra­e­ver pau­se og be­hand­ling i ot­te til 10 da­ge,« si­ger An­ders Eg­gert i en pres­se­med­del­el­se fra Dansk Hånd­bold For­bund.

OL i Rio be­gyn­der 5. au­gust.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.