DET ME­NER DE AN­DRE AVISER

BT - - DEBAT -

Vel­fa­erds­stat le­ve­rer ik­ke

En op­sigtsva­ek­ken­de rap­port vi­ser, at den sto­re dan­ske vel­fa­erds­stat ik­ke er bed­re til at bry­de den so­ci­a­le arv end USA. (...) Hidtil har fo­kus va­e­ret på de go­de vil­jer og på, at al­le pro­ble­mer kan lø­ses ved at be­vil­ge fle­re pen­ge. Det er en ek­la­ta­nt fejl. Der er be­hov for ben­hård sty­ring af dag­in­sti­tu­tio­ner og fol­ke­sko­ler ef­ter de re­sul­ta­ter, de op­når.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.