Po­li­ti­et: Ro­lig Festival trods døds­fald

BT - - NYHEDER -

Det ufor­klar­li­ge døds­fald nat­ten til lør­dag var ik­ke den ene­ste tra­ge­die, som fandt sted på årets Roskil­de Festival. Midt- og Vests ja­el lands Po­li­ti­mod to­gi år fem voldt a eg t san mel­dels eri lø­bet af festi­va­len–og de ter det hø­je­ste an­tal i fle­re år. Til sam­men­lig­ning var der kun én voldt a eg t s an­mel­del­se sid­ste år. Al­li­ge­vel får det hø­je an­tal ik­ke Midt- og Vestsja­el­lands Po­li­ti til at slå alarm. I en pres­se­med­del­el­se for­kla­rer de, at de i lø­bet af for­å­ret har ind­ført en ny må­de at re­gi­stre­re vold­ta­egts­sa­ger på, og at det kan va­e­re for­kla­rin­gen på det hø­je tal. I mod­sa­et­ning til tid­li­ge­re bli­ver voldt a eg t s sa­ger­ne nu re­gi­stre­ret ve­dan­mel­del­sen, og ik­ke først når po­li­ti­et evt. an­hol­der en for­modet ger­nings­mand. Midt- og Vestsja­el­lands Po­li­ti er der­for ik­ke be­kym­re­de over årets sta­ti­stik, men an­ser Roskil­de Festival 2016 som en ro­lig festival.

»Vi er me­get til­fred­se med, hvor­dan festi­va­len er for­lø­bet. Når man ta­en­ker på, at man stø­ver 130.000 men­ne­sker sam­men på for­holds­vis lidt plads, så sy­nes vi, at det er im­po­ne­ren­de, at vi ik­ke har haft me­re at la­ve,« si­ger kom­mu­ni­ka­tions­ansvar­lig Car­sten An­der­sen til Ritzau.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.