Sky­brud

BT - - NYHEDER -

Så står det ned i sta­en­ger igen, og den dan­ske som­mer vi­ser sig fra sin mest tra­el­se si­de. Sky­brud er dens mel­lem­navn. Fi­re-uger­sprog­no­sen fra DMI er ik­ke me­get bed­re. Vi le­der ef­ter ja-hat­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.