Stil­le

BT - - NYHEDER -

En­ten skul­le vi til fest med De Kon­ser­va­ti­ve, el­ler og­så skul­le vi se tekst-tv. Og det blev så tekst-tv Nå, o.k., så vi­ste det sig al­li­ge­vel, at man ik­ke kun­ne dri­ve et 100 år gam­melt og ha­e­der­kro­net par­ti som en fi­li­al af Jen­sens Bøf­hus i Midtjyl­land Jeg har ta­enkt mig at dan­de­re den he­le som­mer­fe­ri­en, og det sy­nes jeg i al be­ske­den­hed, jeg har fortjent I ste­det for at true Pu­tin med at sen­de en fre­gat ud i Øster­sø­en fo­re­slår jeg, at vi sen­der al­le dan­ske gym­na­sie­e­le­ver fra Prag vi­de­re mod øst og langt ind i Rusland Jeg er lidt ae­ng­ste­lig ved les­bi­ske. Der er man­ge af mi­ne eks­ka­e­re­ster, der er ble­vet les­bi­ske, og jeg er ban­ge for at ry­ge ind i no­gen af dem Min er­fa­ring med ne­ger­kon­ger er im­mer­va­ek den, at de hjer­tens ger­ne kø­rer RollsRoy­ce

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.