ET SID­STE

BT - - NYHEDER -

Nej, for sa­tan. Jeg er me­get ked af at la­e­se Po­li­ti­ken i dag og er­fa­re, at Mads Hol­ger er gå­et bort. Tak for den kor­te og in­ten­se tid, vi nå­e­de sam­men un­der op­ta­gel­ser­ne til Til mid­dag hos«. Vo­res ke­mi svin­ge­de fra før­ste se­kund. Du vil va­e­re sav­net, min ven. Vir­ke­lig sav­net, Mads. R. I. P Man tror ik­ke på det. Jeg skul­le la­e­se den tre gan­ge. Hvor er det for­fa­er­de­ligt. Pas på hin­an­den Jeg hav­de det i en pe­ri­o­de li­ge­som så man­ge an­dre: Sik­ke en opbla­est, sel­vi­s­ce­nesa­et­ten­de nar! Men så for et år el­ler to si­den, aen­dre­de jeg mit syn på ham. Han var jo ly­nen­de in­tel­li­gent, vir­ke­lig, vir­ke­lig skarp, tur­de gå imod strøm­men

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.