Ja, vo­res vel­stand af­ha­en­ger af ha­en­der

BT - - DEBAT -

KA­RI­NA RANSBY

i 2060, at vi står til at slå re­kord, og mon ik­ke de an­dre eu­ro­pa­ei­ske lan­de i mel­lem­ti­den får la­vet nog­le re­for­mer, så vi ik­ke en­der med at slå den re­kord. Det er nød­ven­digt med nog­le re­for­mer. Med den pen­sions­re­form, vi har la­vet, så står vi sta­dig til at mang­le 24 mia. kr. i 2040, så no­get skal vi gø­re. Og ef­ter­som dan­sker­ne ge­ne­relt set ik­ke ar­bej­der så me­get i dag som i an­dre eu­ro­pa­ei­ske lan­de, så er det et na­er­lig­gen­de sted at la­ve re­for­mer på ar­bejds­styr­ken.

DET ER FØRST

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.