Fa­engsel til med­lem­mer af bel­gisk IS-cel­le

BT - - NYHEDER -

En bel­gisk dom­stol har idømt med­lem­mer af en Is­la­misk Stat-cel­le i lan­det straf­fe på op til 16 års fa­engsel.

Po­li­ti­et slog sid­ste år til mod ter­r­or­cel­len, der holdt til i by­en Ver­vi­ers syd for Lie­ge, un­der en blo­dig ransag­ning.

Anklagerne har frem­ført, at cel­lens med­lem­mer var i lø­ben­de kon­takt med den ek­stre­mi­sti­ske grup­pe Is­la­misk Stat i Sy­ri­en. Kon­tak­ten gik gen­nem Ab­del­ha­mid Abaa­oud, som var hjer­nen bag de vold­som­me an­greb i Pa­ris 13. novem­ber i fjor.

Abaa­oud var og­så med til at plan­la­eg­ge to an­greb i Bruxel­les 22. marts i år – blandt an­det mod by­ens in­ter­na­tio­na­le luft­havn.

»Luft­hav­nen i Za­ven­tem var et mål for Abaa­oud og Ver­vi­ers-cel­len,« si­ger dom­mer Pi­er­re Hen­dri­ckx.

Ab­del­ha­mid Abaa­oud blev dra­ebt un­der en lang­va­rig sk­ud­veks­ling med fransk po­li­ti i Pa­ris sid­ste år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.