UEFA: For­kert med børn på ba­nen

BT - - EM I FRANKRIG 2016 -

Det eu­ro­pa­ei­ske fod­bold­for­bund (UEFA) øn­sker ik­ke, at spil­ler­ne ved EM la­der de­res børn kom­me ind på ba­nen ef­ter slut­fløjt. Fle­re wa­li­si­ske spil­le­re fejre­de for ny­lig den over­ra­sken­de kvart­fi­na­le­sejr på 3-1 over Bel­gi­en sam­men med de­res børn. Tur­ne­rings­di­rek­tør Mar­tin Kal­len sy­nes, at bil­le­der­ne var me­get sø­de, men slår sam­ti­dig fast, at ba­nen ik­ke er no­get sted for børn.

»Det er EM, og in­de på ba­nen er det ik­ke no­gen fa­mi­lie­fest,« si­ger Kal­len.

Han til­fø­jer, at ba­nen ik­ke er det sik­re­ste sted for børn.

»Vi er ik­ke 100 pro­cent imod det, men vi må va­e­re for­sig­ti­ge. Vi skal kun­ne ga­ran­te­re for de­res sik­ker­hed,« si­ger Mar­tin Kal­len.

/ritzau/Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.