Dan­mark når de 10 me­dal­jer ved OL

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

I dag er der pra­e­cis én må­ned til OL i Rio de Ja­neiro sky­des i gang, og DIF og Team Dan­mark har der­for nu en­de­ligt fast­lagt den dan­ske me­dal­je­målsa­et-ning.

Den ly­der på 10 OL-me­dal­jer, men skal man tro Dan­ske Spil, så er det langt fra no­gen ure­a­li­stisk målsa­et­ning.

Her gi­ves der nem­lig blot od­ds 1,80 på, at Dan­mark får 10 me­dal­jer, mens der er 1,90 på, at den rød-hvi­de de­le­ga­tion må ta­ge hjem med mak­si­malt ni po­di­e­pla­ce­rin­ger.

»Det bli­ver ab­so­lut ik­ke let, men vi spår, at de dan­ske OLat­le­ter op­fyl­der DIF og Team Dan­marks am­bi­tion om 10 me­dal­jer. Dan­mark får en stor trup på mindst 119 at­le­ter med til som­mer­le­ge­ne, og trup­pen rum­mer så me­get ta­lent, at vi ser de 10 OL-me­dal­jer som et op­nå­e­ligt mål,« si­ger od­ds­ansvar­lig Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.