DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

IN­FO­NET TALLINN - HEARTS EU­RO­PA LE­AGUE KVAL., KLOKKEN 17:45

IN­FO­NET TALLINN TA­BER IK­KE KAMP EN

Ud­over Cel­tic er skotsk klub­fod­bold ik­ke no­get sa­er­ligt, og selv om Hearts vandt den før­ste kamp, im­po­ne­re­de de langt fra. In­fo­net var det bed­ste hold i sto­re de­le af kam­pen og kun et selv­mål og et dumt straf­fes­park end­te med at ko­ste for In­fo­net. Det be­ty­der alt­så, at Hearts le­ver fint med uaf­gjort og end­da og­så med et ne­der­lag på 3-2, og der­for gi­ver det ik­ke så me­get me­ning, at det skot­ske mand­skab li­ge­frem er pa­e­ne fa­vo­rit­ter i den­ne kamp - i for­vej­en er det sja­el­dent, at de min­dre skot­ske hold le­ve­rer va­ren, når de er på ude­ba­ne i Eu­ro­pa.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.