DEN FAVORABLE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

NEW ENG­LAND RE­VO­LU­TION - NEW YORK CI­TY USA MLS, KLOKKEN 01:30 (NAT TIL TORS­DAG)

NEW YORK CI­TY TA­BER IK­KE KA MPE N

Top mod bund med et me­get over­ra­sken­de od­ds på po­int til top­hol­det. New York Ci­ty har haft en frem­ra­gen­de sa­e­son og fø­rer li­ge nu Ea­stern Con­fe­ren­ce ef­ter nu tre sej­re i tra­ek, og med nav­ne som Frank Lampard, David Vil­la og An­drea Pir­lo på hold­kor­tet har man da og­så bå­de ru­ti­ne og klas­se på det­te ni­veau. Mod­stan­der New Eng­land Re­vo­lu­tion kan ik­ke få det til at kø­re i den­ne sa­e­son. Søl­le fi­re gan­ge har man vun­det ind­til vi­de­re i sa­e­son, og spe­ci­elt hol­dets de­fen­siv har va­e­ret elen­dig i den­ne sa­e­son. Frem­ra­gen­de od­ds på po­int til New York Ci­ty.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.