LANGSKUDDET

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

PORTU­GAL - WA­LES EM I FOD­BOLD, KLOKKEN 21:00

PORTU­GAL VIN­DER KAM­PEN

Portu­gal har godt nok end­nu ik­ke vun­det i or­di­na­er tid, men det skal de ha­ve go­de chan­cer for at gø­re i af­ten. Wa­les er nem­lig sva­ek­ket af ka­ran­ta­e­ne til Ben Davies og ik­ke mindst Aa­ron Ram­sey, og spe­ci­elt sidst­na­evn­te er et vold­somt slag i hol­dets mu­lig­he­der for at over­ra­ske. Portu­gal må for de­res del und­va­e­re Wil­li­am Car­val­ho, men det er et tab, der trods alt er til at kla­re og bli­ver Pepe klar som for­ven­tet, skal der va­e­re re­la­tivt klar for­del til Portu­gal i det­te op­gør. I hvert fald kla­re­re, end od­dse­ne vi­ser, og der­for for­sø­ges med et spil på 1-tal­let.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.