Ram­bos bed­ste

BT - - TV -

Den højt­de­ko­re­re­de krigs­helt Jo­hn Ram­bo har in­gen ven­ner el­ler fa­mi­lie, da han ven­der hjem fra Viet­nam. Han ar­re­ste­res for løs­ga­en­ge­ri af che­rif­fen Teas­le, der an­ser krigs­ve­te­ra­ner som bal­la­de­ma­ge­re. Men det lyk­kes Ram­bo at flyg­te fra cel­len, og po­li­ti­et på­be­gyn­der straks en stor­stilet men­ne­skej­agt i de om­lig­gen­de sko­ve uden at vi­de, at Ram­bo er eks­pert i gu­e­ril­la­krig. Til sidst da si­tu­a­tio­nen er kom­met helt ud af kon­trol, duk­ker Ram­bos over­ord­ne­de fra Viet­nam­kri­gen, oberst Samu­el Traut­man, op. Han er for­ment­lig den ene­ste, der kan få den pres­se­de Ram­bo til at over­gi­ve sig. First Blood gav Syl­ve­ster Stal­lo­ne et til­tra­engt co­me­ba­ck. Hans kar­ri­e­re var gå­et i stå ef­ter hans sto­re gen­nem­brud som Ro­cky i 1976. Beg­ge ka­rak­te­rer blev fulgt op af fle­re film, der isa­er i Ram­bo-re­gi var un­der al kri­tik. 2’eren fra 1985 kun­ne til nød gå, mens 3’eren fra 1988 var for­na­er­men­de rin­ge. Må­ske net­op der­for blev Ram­bo-ka­rak­te­ren lagt på hyl­den ind­til 2008, hvor Stal­lo­ne for før­ste gang selv stod for in­struk­tio­nen. Det kom der en ha­e­der­lig 4’er ud af. Og der går så­ma­end sta­dig ryg­ter om en 5’er.

Fo­to: DR

Al Pa­ci­no var i spil som Ram­bo, men han øn­ske­de en me­re van­vit­tig ka­rak­ter. Det af­vi­ste pro­du­cen­ter­ne. Bå­de Kris Kri­stof­fer­sen og Jeff Brid­ges an­så fil­men for at va­e­re for vol­de­lig og tak­ke­de nej. I ste­det hav­ne­de rol­len hos Syl­ve­ster Stal­lo­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.