Norwe­gi­an lan­der aftale med pi­lo­ter

BT - - NYHEDER - /ritzau/NTB

Fly­sel­ska­bet Norwe­gi­ans man­gel på pi­lo­ter i den hek­ti­ske som­mer­sa­e­son ser ud til at va­e­re løst. I går af­tes lyk­ke­des det le­del­sen bag det nor­ske sel­skab at ind­gå en ny aftale med pi­lo­ter­nes fag­for­e­ning, skri­ver nor­ske dag­bla­det.no.

Fly­sel­ska­bet har si­den fre­dag set sig nødsa­get til at af­ly­se en ra­ek­ke fly­af­gan­ge på grund af mang­len­de per­so­na­le til at af­vik­le den trav­le som­mer­tra­fik.

Ud over an­sa­et­tel­sen af fle­re pi­lo­ter er det lyk­ke­des le­del­sen at over­ta­le pi­lo­ter­ne til at gen­op­ta­ge en aftale om køb og salg af fri­da­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.