Pi­sto­ri­us får seks år for drab på mo­delka­e­re­ste

BT - - NYHEDER -

I går for­mid­dag faldt stra­fud­må­lin­gen til den syd­afri­kan­ske at­let Oscar Pi­sto­ri­us. ’Bla­de Run­ner’, som den pa­ra­lym­pi­ske lø­ber er kendt som, skal seks år bag trem­mer ef­ter dra­bet på ka­e­re­sten Re­e­va Ste­enkamp i fe­bru­ar 2013.

Skal man tro den før­ste re­ak­tion fra Re­e­va Ste­enkamps lejr, så er der skuf­fel­se over, at det ik­ke blev til en la­en­ge­re straf end de seks år. Mand­drab kan gi­ve op til 15 års fa­engsel i Syd­afri­ka.

Umid­del­bart ef­ter stra­fud­må­lin­gen kram­me­de Oscar Pi­sto­ri­us sin fa­mi­lie, og der­ef­ter blev han ført til fa­engs­let i Pre­to­ria, hvor han skal af­so­ne sin straf.

Oscar Pi­sto­ri­us har al­drig na­eg­tet, at han skød og dra­eb­te Re­e­va Ste­enkamp. Men hans for­kla­ring var, at han men­te, der var en ind­brud­styv på spil i hu­set, og derfor valg­te han at sky­de mod en luk­ket dør til toilet­tet, men at han til sin gru fandt ud af, at det var Re­e­va Ste­enkamp, som var på toilet­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.